Email cho bạn bè   Tôi thích tin này   In trang
Cập nhật: 26/07/2009 - 19:11 -

ĐH Sư phạm Đà Nẵng: Nhiều ngành điểm chuẩn sẽ bằng sàn

Hôm nay, ĐH Sư phạm Đà Nẵng đã công bố điểm thi khối A, C. Nhìn chung, mặt bằng điểm thi cao hơn năm 2008 nhưng chủ yếu đầu đơn vào một số ngành trọng điểm, số các ngành còn lại chất lượng thí sinh dự thi khá thấp.
Kết quả tổng hợp dựa trên tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có). Do trường lấy điểm chuẩn theo ngành nên chúng ta cùng phân tích cặn kẽ để đưa ra mức xu hướng điểm chuẩn năm nay. Thông tin chỉ có tính chất tham khảo. Để biết trúng tuyển thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn. 
 
Cùng ngày Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum cũng công bố điểm thi. Nhìn chung mặt bằng điểm thi không cao.
 
Trong tổng số gần 800 thí sinh dự thi chỉ có 70 thí sinh đạt từ 13.0 trở lên (tổng điểm 3 môn cùng điểm ưu tiên), trong khi đó chỉ tiêu là 380.
Điểm chuẩn các ngành khối A?

1. Ngành sư phạm Toán (mã ngành 101): Chỉ tiêu 50

Ngành 496 thí sinh đăng ký, điểm cao nhất là 28.5 và thấp nhất là 3.5. Nếu lấy điểm chuẩn ngành 18.0 thì có 57 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy là 18.5 thì trường có 47 thí sinh trúng tuyển. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ là 18.5

2. Ngành Sư phạm Vật Lý (mã ngành 102): Chỉ tiêu 50

Ngành có 230 thí sinh đăng ký, điểm cao nhất là 26.5 và thấp nhất là 0,5. Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 14.5 thì trường có 57 thí sinh đạt, nếu là 15.0 thì có 47 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 15.0.

3. Ngành Cử nhân Toán-Tin (mã ngành 103): Chỉ tiêu 100

Có tổng số 269 thí sinh đăng ký vào ngành này, số đạt điểm từ 13.0 trở lên là 57. Do đó nhiều khả năng ngành này lấy điểm chuẩn bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Chắc chắn ngành này sẽ xét tuyển NV2.

4. Cử nhận công nghệ thông tin (mã ngành 104): chỉ tiêu 150

Ngành có 345 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 60 nên điểm chuẩn có thể sẽ bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường sẽ xét tuyển NV2 ngành này.

5. Sư phạm tin (mã ngành 105): chỉ tiêu 50

Ngành có 120 thí sinh đăng ký, điểm cao nhất chỉ là 16.5 và thấp nhất là 4,5. Số thí sinh đạt từ mức 13.0 trở lên là 13. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

6. Cử nhân Vật Lý (mã ngành 106): chỉ tiêu 50

Ngành có 78 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 18.Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

7. Sư phạm Hóa học (mã ngành 201): Chỉ tiêu 50

Ngành có 340 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt từ 13.0 trở lên là 151. Nếu lấy điểm chuẩn là 15.0 thì ngành có 112 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 16.0 thì vẫn còn 96 thí sinh đạt mức này.

Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 17.0 thì ngành có 75 thí sinh trúng tuyển, nếu là 17.5 thì có 67 thí sinh và nếu là 18.0 thì có 55 thí sinh đạt.

Nếu điểm chuẩn là 18.5 thì chỉ có 45 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định là 18.0

8. Công nghệ hóa học (mã ngành 202): Chỉ tiêu 50

Ngành có 54 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 14..Do đó nhiều khả năng năng điểm chuẩn ngành này bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

9. Cử nhân hóa dược (mã ngành 203): Chỉ tiêu 50

Ngành có 136 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 36.Do đó nhiều khả năng năng điểm chuẩn ngành này bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

10. Cử nhân khoa học môi trường (mã ngành 204): Chỉ tiêu 50

Ngành có 60 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 5.Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Điểm chuẩn các ngành khối C?

11. Giáo dục chính trị (mã ngành 500): Chỉ tiêu 50

Ngành có 200 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 59.Do đó nhiều khả năng năng ngành này có điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT. (Nếu là 14.0 điểm thì có 45 thí sinh đạt)

12. Sư phạm ngữ Văn (mã ngành 601): Chỉ tiêu 50

Ngành có 857 thí sinh đăng ký, điểm cao nhất là 23.5 và thấp nhất là 2.0.Nếu lấy điểm chuẩn là 17.5 thì có 57 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 18.0 thì có 47 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng ngành này có điểm chuẩn là 18.0

13. Sư phạm Lịch sử (mã ngành 602): Chỉ tiêu 50

Ngành có 538 thí sinh đăng ký, điểm cao nhất là 22.0 và thấp nhất là 3.0.Nếu lấy điểm chuẩn là 16.5 thì có 62 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 17.0 thì có 51 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng ngành này có điểm chuẩn là 17.0

14. Sư phạm Địa lý (mã ngành 603): chỉ tiêu 50

Ngành có 841 thí sinh đăng ký, điểm cao nhất là 21.0 và thấp nhất là 0.5.Nếu lấy điểm chuẩn là 16.5 thì có 61 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 17.0 thì có 41 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng ngành này có điểm chuẩn là 16.5 hoặc 17.0

15. Cử nhân Văn học (mã ngành 604): chỉ tiêu 50

Ngành có 164 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 52.Do đó nhiều khả năng năng ngành này có điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

16. Cử nhân Tâm lý (mã ngành 605): Chỉ tiêu 50

Ngành có 70 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 14. Do đó nhiều khả năng năng ngành này có điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

17. Cử nhân địa lý (mã ngành 606): Chỉ tiêu 50

Ngành có 145 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 48.Do đó nhiều khả năng năng ngành này có điểm chuẩn bằng hoặc trên điểm sàn của Bộ GD-ĐT một chút.

18. Việt nam học (mã ngành 607): Chỉ tiêu 50

Ngành có 334 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 68.Nếu điểm chuẩn là 13.5 thì có 60 thí sinh đạt và nếu là 14.0 thì có 45 thí sinh trúng tuyển. Do đó điểm chuẩn nhiều khả năng là 14.0.

19. Văn hóa học (mã ngành 608)

Ngành có 45 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 5.Do đó nhiều khả năng năng ngành này có điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT một chút.

20. Cử nhân báo chí (mã ngành 609)

Ngành có 221 thí sinh đăng ký, số đạt từ 13.0 trở lên là 69.Nếu điểm chuẩn là 13.5 thì có 60 thí sinh đạt, nếu là 14.0 thì có 55 thí sinh trúng tuyển và nếu là 14.5 thì có 47 thí sinh. Do đó điểm chuẩn nhiều khả năng là 14.5.

Nguyễn Hùng

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ từ 16,5 - 22,5
Theo quy định thì trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng không được tuyển quá 10% tổng chỉ tiêu. Với hơn 4.000 thí sinh khối A đạt từ 15 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu chỉ là 2.830, liệu điểm chuẩn năm nay của ...
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Đà Nẵng sẽ ở ngưỡng 18.0
Theo thống kê, trường ĐH Kinh tế-ĐH Đà Nẵng lấy điểm chuẩn 18.0 thì sẽ có 1.860 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu lấy 18.5 thí có 1.633 thí sinh trúng tuyển. Chỉ tiêu năm 2009 của trường là 1.750. Vậy điểm ...
ĐHSP kỹ thuật TPHCM: Nhiều ngành điểm chuẩn thấp
Theo dữ liệu điểm thi mà trường công bố thì điểm chuẩn cao nhất của trường có khả năng sẽ ở mức 19.0 (đối với ngành không nhận hệ số) và 23.5 (đối với ngành nhân hệ số). Rất nhiều ngành sẽ không tuyển ...
Điểm chuẩn ĐH Phú Yên bằng điểm sàn của Bộ
Sáng nay, ĐH Phú Yên công bố điểm thi. Ông Lê Nhường, Hiệu trưởng trường cho biết, điểm thi vào trường năm nay rất thấp, do vậy dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường bằng điểm sàn của Bộ năm ...
Điểm chuẩn dự kiến của các trường ĐH năm 2009
- Nhận định ban đầu, dự kiến điểm chuẩn ở nhiều trường không cao hơn năm trước. Trong số 11 trường ĐH, Học viện đã công bố điểm thi tính đến chiều 23/7, chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt ...
Nhiều ĐH dự đoán điểm chuẩn thấp hơn năm 2008
Đề thi khó hơn năm trước một chút khiến các trường ĐH Xây dựng, Học viện Tài Chính, Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Hồng Đức… dự đoán điểm chuẩn sẽ không cao. Theo đó, các trường sẽ công bố điểm thi ...
Hé lộ điểm chuẩn dự kiến của nhiều trường ĐH
Học viện Ngân hàng dự đoán điểm chuẩn vào trường khoảng 22, Học viện Báo chí & Tuyên truyền dự kiến khối D từ 17-21,5; khối C từ 18-22, Học viện Kỹ thuật Mật mã khoảng từ 17-17,5… Mặc dù chưa ...
Nhiều trường ĐH “tung” điểm chuẩn dự kiến
Học viện Ngân hàng dự đoán điểm chuẩn vào trường khoảng 22, Học viện Báo chí & Tuyên truyền dự kiến khối D từ 17-21,5; khối C từ 18-22, Học viện Kỹ thuật Mật mã khoảng từ 17-17,5…
Điểm chuẩn khối A sẽ như thế nào?
Ngay sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh ĐH khối A, nhiều thí sinh cho rằng với mức độ đề thi tương đối khó thì chắc chắn điểm chuẩn khối A sẽ giảm so với năm 2008.
Khối B: Điểm chuẩn chênh lệch nhiều
– Có sự chênh lệch lớn giữa điểm chuẩn của ngành Y và các ngành khác cùng khối B trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2008. Nếu muốn trúng tuyển vào các trường Y, thí sinh phải có điểm mỗi môn từ 8 điểm ...
Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Lâm nghiệp từ 13-18
- Thông tin do Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp Phạm Văn Điển cho hay chiều 26/7, ngay sau khi trường công bố điểm thi. Trường có 2 thủ khoa ở mỗi khối: khối A có tổng điểm đạt 22,5 và khối B ...
Một phân hiệu trường chỉ có 9 TS đạt 15 điểm
(VTC News) - Sáng nay, trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (phân hiệu KonTum và khối A, C), Trường CĐ cơ khí luyện kim và trường ĐH Tây Nguyên công bố điểm thi.
Error in query string Got error 28 from storage engine