Email cho bạn bè   Tuyển dụng ưa thích   In trang
Thông tin Công ty tuyển dụng
Công ty : TRUNG TAM GIA SU BIEN HOA
Giới thiệu Công ty : TRUNG TÂM GIA SƯ TRÍ THỨC TRUNG TÂM CHÚNG TÔI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, SINH VIÊN GIỎI, CÓ PHONG CÁCH SƯ PHẠM. NHẬN DẠY KÈM CHO HỌC SINH TẠI NHÀ CÁC CẤP HỌC: TIỂU HỌC, THCS, THPT, LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: THẦY SƠN, SDT: 0906679560

http://giasubienhoa.ebi.vn

SAU ĐÂY LÀ BẢNG LƯƠNG CHO 1 LỚP HỌC 1 HOẶC 2 HỌC SINH (GIÁO VIÊN DẠY) ĐỂ QUÍ VỊ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH THAM KHAO:

Dành cho 1 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


50.000


60.000


90.000


120.000

Cấp II


60.000


70.000


100.000


120.000

Cấp III


70.000


80.000


120.000


150.000

LT cấp tốc


90.000


100.000


150.000


170.000

Dành cho 2 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


90.000


100.000


120.000


150.000

Cấp II


100.000


120.000


150.000


170.000

Cấp III


120.000


140.000


160.000


190.000

LT cấp tốc


140.000


150.000


190.000


200.000

Dành cho nhóm từ 3 - 4 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


120.000


140.000


170.000


200.000

Cấp II


130.000


150.000


180.000


240.000

Cấp III


150.000


170.000


250.000


300.000

LT cấp tốc


170.000


200.000


280.000


350.000

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CON EM MÌNH ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT
MONG QUÍ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ỦNG HỘ ĐỂ TRUNG TÂM CHÚNG TÔI NGÀY CÀNG TỐT HƠN
Địa chỉ : Đồng Nai
Tỉnh/ Thành phố : Đồng Nai
Điện thoại cố định : 0906679560
Email : spiderman191187@yahoo.com
Các thông tin cơ bản
Nơi đăng tin : Đồng Nai Ngành nghề đào tạo : DẠY KÈM
Nội dung đào tạo : TRUNG TÂM GIA SƯ TRÍ THỨC TRUNG TÂM CHÚNG TÔI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, SINH VIÊN GIỎI, CÓ PHONG CÁCH SƯ PHẠM. NHẬN DẠY KÈM CHO HỌC SINH TẠI NHÀ CÁC CẤP HỌC: TIỂU HỌC, THCS, THPT, LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: THẦY SƠN, SDT: 0906679560

http://giasubienhoa.ebi.vn

SAU ĐÂY LÀ BẢNG LƯƠNG CHO 1 LỚP HỌC 1 HOẶC 2 HỌC SINH (GIÁO VIÊN DẠY) ĐỂ QUÍ VỊ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH THAM KHAO:

Dành cho 1 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


50.000


60.000


90.000


120.000

Cấp II


60.000


70.000


100.000


120.000

Cấp III


70.000


80.000


120.000


150.000

LT cấp tốc


90.000


100.000


150.000


170.000

Dành cho 2 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


90.000


100.000


120.000


150.000

Cấp II


100.000


120.000


150.000


170.000

Cấp III


120.000


140.000


160.000


190.000

LT cấp tốc


140.000


150.000


190.000


200.000

Dành cho nhóm từ 3 - 4 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


120.000


140.000


170.000


200.000

Cấp II


130.000


150.000


180.000


240.000

Cấp III


150.000


170.000


250.000


300.000

LT cấp tốc


170.000


200.000


280.000


350.000

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CON EM MÌNH ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT
MONG QUÍ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ỦNG HỘ ĐỂ TRUNG TÂM CHÚNG TÔI NGÀY CÀNG TỐT HƠN
Thông tin chi tiết
TRUNG TÂM GIA SƯ TRÍ THỨC TRUNG TÂM CHÚNG TÔI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, SINH VIÊN GIỎI, CÓ PHONG CÁCH SƯ PHẠM. NHẬN DẠY KÈM CHO HỌC SINH TẠI NHÀ CÁC CẤP HỌC: TIỂU HỌC, THCS, THPT, LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: THẦY SƠN, SDT: 0906679560

http://giasubienhoa.ebi.vn

SAU ĐÂY LÀ BẢNG LƯƠNG CHO 1 LỚP HỌC 1 HOẶC 2 HỌC SINH (GIÁO VIÊN DẠY) ĐỂ QUÍ VỊ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH THAM KHAO:

Dành cho 1 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


50.000


60.000


90.000


120.000

Cấp II


60.000


70.000


100.000


120.000

Cấp III


70.000


80.000


120.000


150.000

LT cấp tốc


90.000


100.000


150.000


170.000

Dành cho 2 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


90.000


100.000


120.000


150.000

Cấp II


100.000


120.000


150.000


170.000

Cấp III


120.000


140.000


160.000


190.000

LT cấp tốc


140.000


150.000


190.000


200.000

Dành cho nhóm từ 3 - 4 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


120.000


140.000


170.000


200.000

Cấp II


130.000


150.000


180.000


240.000

Cấp III


150.000


170.000


250.000


300.000

LT cấp tốc


170.000


200.000


280.000


350.000

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CON EM MÌNH ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT
MONG QUÍ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ỦNG HỘ ĐỂ TRUNG TÂM CHÚNG TÔI NGÀY CÀNG TỐT HƠN
Thông tin liên hệ
Tên Công ty : TRUNG TAM GIA SU BIEN HOA
Địa chỉ : BIÊN HÒA
Số điện thoại : 0906679560
Email : spiderman191187@yahoo.com
Giới thiệu Công ty : TRUNG TÂM GIA SƯ TRÍ THỨC TRUNG TÂM CHÚNG TÔI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, SINH VIÊN GIỎI, CÓ PHONG CÁCH SƯ PHẠM. NHẬN DẠY KÈM CHO HỌC SINH TẠI NHÀ CÁC CẤP HỌC: TIỂU HỌC, THCS, THPT, LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: THẦY SƠN, SDT: 0906679560

http://giasubienhoa.ebi.vn

SAU ĐÂY LÀ BẢNG LƯƠNG CHO 1 LỚP HỌC 1 HOẶC 2 HỌC SINH (GIÁO VIÊN DẠY) ĐỂ QUÍ VỊ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH THAM KHAO:

Dành cho 1 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


50.000


60.000


90.000


120.000

Cấp II


60.000


70.000


100.000


120.000

Cấp III


70.000


80.000


120.000


150.000

LT cấp tốc


90.000


100.000


150.000


170.000

Dành cho 2 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


90.000


100.000


120.000


150.000

Cấp II


100.000


120.000


150.000


170.000

Cấp III


120.000


140.000


160.000


190.000

LT cấp tốc


140.000


150.000


190.000


200.000

Dành cho nhóm từ 3 - 4 học sinh:

Cấp học


Sinh viên

Năm I-II


Sinh viên

Năm III-IV


Gíáo viên

mới tốt nghiệp


Giáo viên

nhiều kinh nghiệm

Tiểu học


120.000


140.000


170.000


200.000

Cấp II


130.000


150.000


180.000


240.000

Cấp III


150.000


170.000


250.000


300.000

LT cấp tốc


170.000


200.000


280.000


350.000

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CON EM MÌNH ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT
MONG QUÍ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ỦNG HỘ ĐỂ TRUNG TÂM CHÚNG TÔI NGÀY CÀNG TỐT HƠN

Tin Đào tạo cùng ngành nghề
Stt. Chức danh Công ty Địa điểm Ngày đăng
1 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH – MODULE 1: LÀM CHỦ GIỌNG NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG Công ty HPM Việt Nam 04/08/2014
2 Tuyển gấp giảng viên công nghệ Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain 29/07/2014
3 Trung tâm gia sư uy tín, chất lượng cao Bình Dương Trung tâm Gia sư Bách Khoa Đồng Nai 24/07/2014
4 Trung tâm gia sư uy tín, chất lượng cao Biên Hòa, Đồng Nai Trung tâm Gia sư Bách Khoa Đồng Nai 24/07/2014
5 Quản lý nhân lực dễ hay khó???????? Công ty HPM Việt Nam 25/03/2014
6 tuyển cộng tác viên ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO ONLINE TẠI NHÀ công ty cổ phần thông điền 09/12/2013
7 Luyện chữ đẹp uy tín tại Hải Phòng Trung tâm gia sư sư phạm 05/08/2013
8 Hỗ trợ 50% kinh phí Khóa Giám đốc điều hành CEO tại Hải Phòng tháng 9 -2013 Công ty HPM Việt Nam 01/08/2013
9 TUYEN DUNG VA DAO TAO NGHE MAY CONG NGHIEP TAI CONG TY CONG TY CO PHAN MAY PHUONG DONG 25/06/2013
10 TUYẺN SINH A&H LỚP 1- 12 Q. THANH XUÂN Cty cổ phần phát triển Anh Hào 04/05/2013
11 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
13 Trường Cao đẳng Công Nghệ Bắc Hà tuyển sinh Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
14 Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ TCCN Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
15 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tuyển sinh Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
16 Đại học hệ vừa làm vừa học – ĐH Thương mại Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
17 HPM khai giảng khóa Giám đốc nhân sự CPO tiếp theo tại Hải Phòng Công ty HPM Việt Nam 20/02/2013
18 Khóa Giám đốc điều hành CEO tại Hải Phòng khai giảng tháng 04 năm 2013 Công ty HPM Việt Nam 20/02/2013
19 Liên thông ĐH KDCN HN 2012 hệ chính quy học buổi tối trong tuần giáo dục hà thành 12/12/2012
20 Tuyển sinh liên thông ĐH Tài Chính Ngân Hàng HN 2012 Hệ Chính Quy giáo dục hà thành 12/12/2012
21 Ưu đãi đặc biệt Khóa học Giám đốc nhân sự tại Hải Phòng Công ty HPM Việt Nam 22/11/2012
22 Talentpool - Khóa học"LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG" Talentpool Vietnam 26/09/2012
23 Trả lương theo 3P và HAY Tổ chức tư vấn giáo dục Eduviet 24/09/2012
24 Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn giáo dục Eduviet 24/09/2012
25 Tuyển dụng nhân sự Tổ chức tư vấn giáo dục Eduviet 24/09/2012
26 Hoạch định và phát triển nhân sự Tổ chức tư vấn giáo dục Eduviet 24/09/2012
27 Học nghề nhân sự ở đâu tốt Tổ chức tư vấn giáo dục Eduviet 29/08/2012
28 Đào tạo quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án xây dựng công trình Viện nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội 14/08/2012
29 Lớp học kỹ sư định giá xây dựng -cấp chứng nhận,chứng chỉ Viện nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội 14/08/2012
30 Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Viện nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội 14/08/2012

Tin Đào tạo mới nhất
Stt. Chức danh Công ty Địa điểm Ngày đăng
1 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH – MODULE 1: LÀM CHỦ GIỌNG NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG Công ty HPM Việt Nam 04/08/2014
2 Tuyển gấp giảng viên công nghệ Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain 29/07/2014
3 Trung tâm gia sư uy tín, chất lượng cao Bình Dương Trung tâm Gia sư Bách Khoa Đồng Nai 24/07/2014
4 Trung tâm gia sư uy tín, chất lượng cao Biên Hòa, Đồng Nai Trung tâm Gia sư Bách Khoa Đồng Nai 24/07/2014
5 lớp trung cấp kế toán học buổi tối tại Hà Nội trường đại học công nghiệp hà nội 18/06/2014
6 Tuyển Giảng viên lập trình Mobile (iOS, Android) Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain 05/06/2014
7 Lớp hành chính nhân sự chuyên nghiệp CT Cổ Phần Giải Pháp VNNP Việt Nam. 28/05/2014
8 Dạy kế toán thực hành thực tế tổng hợp CT Cổ Phần Giải Pháp VNNP Việt Nam. 28/05/2014
9 Quản lý nhân lực dễ hay khó???????? Công ty HPM Việt Nam 25/03/2014
10 Peacat.com - Private Coaching http://www.peacat.com/coach/?aid=19882808&bid=dc7c 09/03/2014
11 LAM BANG DAI HOC --- UY TIN -- 0908522096 -- KHANG tuankhang 05/03/2014
12 cần tuyển lao động nam, nữ làm việc tại Cần Thơ Công ty TNHH TM&dv MBV chi nhánh Cần Thơ 19/12/2013
13 tuyển cộng tác viên ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO ONLINE TẠI NHÀ công ty cổ phần thông điền 09/12/2013
14 LÀM BẰNG ĐẠI HỌC GIÁ RẺ -- 0902308123 - K LẤY CỌC tranminhphung 25/08/2013
15 LÀM BẰNG ĐẠI HỌC GIÁ RẺ -- 0908522096 - K LẤY CỌC tuankhang 25/08/2013
16 Việc Làm Bán Thời Gian Buổi Tối Viễn Thông Miền Nam 16/08/2013
17 Luyện chữ đẹp uy tín tại Hải Phòng Trung tâm gia sư sư phạm 05/08/2013
18 Hỗ trợ 50% kinh phí Khóa Giám đốc điều hành CEO tại Hải Phòng tháng 9 -2013 Công ty HPM Việt Nam 01/08/2013
19 Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp tốt nghiệp hết lơp 9 THCS Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại 30/07/2013
20 TUYEN DUNG VA DAO TAO NGHE MAY CONG NGHIEP TAI CONG TY CONG TY CO PHAN MAY PHUONG DONG 25/06/2013
21 TUYẺN SINH A&H LỚP 1- 12 Q. THANH XUÂN Cty cổ phần phát triển Anh Hào 04/05/2013
22 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
23 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
24 Trường Cao đẳng Công Nghệ Bắc Hà tuyển sinh Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
25 Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ TCCN Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
26 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tuyển sinh Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
27 Đại học hệ vừa làm vừa học – ĐH Thương mại Cty cổ phần phát triển Anh Hào 08/04/2013
28 bán đất dự án bình dương giá rẻ BECAMEX IJC 27/03/2013
29 Chương trình đào tạo "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" tổ chức đào tạo PTC 13/03/2013
30 chương trình đào tạo "Quản trị doanh nghiệp hiện đại" tổ chức đào tạo PTC 12/03/2013
Thông tin tuyển dụng